Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

"Samen. Europa weer sterk maken." Duitsland neemt het EU-Voorzitterschap over

Logo der portugiesischen Ratspräsidentschaft im 1. Halbjahr 2021

EU Ratspräsidentschaft Portugal, © Portugal

01.07.2020 - Artikel

Op 1 juli bekleedt Duitsland op zijn beurt voor zes maanden het Voorzitterschap in de Raad van de Europese Unie, het zogenoemde EU-Voorzitterschap. Ons doel voor de EU: solidair en hecht naar binnen, in staat tot handelen en soeverein naar Buiten.

Na 2007 neemt Duitsland voor in totaal de 13de keer het Voorzitterschap in de Raad van de Europese Unie over. Voor de duur van het voorzitterschap leiden vertegenwoordigers van de Duitse Bondsregering de zittingen en vergaderingen op alle raadsniveaus, met uitzondering van de buitenlandse betrekkingen van de EU. Zij zorgen ook voor de continuïteit van de werkzaamheden van de EU in de Raad. Gezien de corona-pandemie wil Duitsland de focus leggen op economische en sociaal herstel en tegelijkertijd de EU in de strategisch belangrijke thema's van de toekomst nog beter opstellen: klimaatverandering, migratie, rechtsstatelijkheid en digitalisering.

Voor de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas is het duidelijk:

De corona-pandemie heeft sommige landen harder getroffen dan andere maar de economische en sociale gevolgen betreffen heel Europa. De weg uit de crisis zal ons daarom alleen gezamenlijk lukken. Duitsland wil tijdens het EU-Voorzitterschap motor en moderator zijn. Het zal onze taak zijn bruggen te bouwen en oplossingen te vinden, die uiteindelijk alle mensen in Europa ten goede komen. Zo hecht en solidair als wij in Europa naar binnen zijn, zo in staat tot handelen en soeverein moeten wij naar buiten toe zijn. Wij willen ons niet laten bevoogden en onze weg kunnen gaan en geopolitiek kunnen vormgeven.

De volgende principes liggen ten grondslag aan het programma:

 

  • de duurzame overwinning van de corona-crisis
  • een sterker en innovatiever Europa
  • een rechtvaardig Europa
  • een duurzaam Europa
  • een Europa van zekerheid en gemeenschappelijke waarden
  • een sterk Europa in de wereld

Trio-voorzitterschap met Portugal en Slovenië

De lidstaten die het voorzitterschap bekleden werken in groepen van drie als zogenoemd trio-voorzitterschap nauw samen. Deze regeling werd in 2009 met het Verdrag van Lissabon ingevoerd. Dit trio-voorzitterschap formuleert lange-termijn-doelen en werkt een gezamenlijk programma uit met daarin de thema's en belangrijkste vragen waarmee de raad zich in de betreffende 18 maanden zal bezighouden. Elk van de drie landen stelt op basis van het programma zijn eigen gedetailleerde programma voor zes maanden op. Duitsland opent een nieuw trio-voorzitterschap, in 2021 gevolgd door eerst Portugal en dan Slovenië.

Het voorzitterschap is ervoor verantwoordelijk de consultaties van de Raad over EU-wetgeving te bevorderen en te zorgen voor de continuïteit van de agenda van de EU, het correcte verloop van wetgevingsprocedures en de samenwerking tussen de lidstaten. Daarbij moet als eerlijke en neutrale bemiddelaar worden optreden.    

 

Het voorzitterschap heeft in essentie twee taken 

 

1. De planning en het leiden van de zittingen van de Raad en zijn voorbereidingsgremia

Het voorzitterschap leidt de zittingen van verschillende raadsformaties (met uitzondering van de Raad "Buitenlandse Aangelegenheden") en de voorbereidingsgremia van de Raad waartoe de vaste commissies, alsook het Comité van Permanente Vertegenwoordigers, werkgroepen en gespecialiseerde comités behoren.

Het voorzitterschap zorgt ervoor dat de consultaties correct verlopen en dat het regelement van orde en de werkwijzen van de Raad op de juiste manier worden toegepast.

Het organiseert daarnaast verschillende formele en informele zittingen in Brussel en in het eigen land.

2. Vertegenwoordiging van de Raad ten opzichte van andere EU-instellingen

Het voorzitterschap vertegenwoordigt de Raad ten opzichte van de andere EU-instellingen, vooral ten aanzien van de Europese Commissie en het Europees Parlement. Zijn taak is het middels tripartiet overleg ('trialogen'), informele onderhandelingen en zittingen van bemiddelingscomités een consensus over wetsvoorstellen te bewerkstellingen.

Het voorzitterschap vervult zijn taken in nauwe samenspraak met:

-de voorzitter van de Europese Raad

-de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid.  

Het voorzitterschap ondersteunt hun werkzaamheden en kan soms worden belast met bepaalde taken namens de hoge vertegenwoordiger, zoals het vertegenwoordigen van de Raad Buitenlandse Zaken voor het Europees Parlement of het voorzitten van vergaderingen van de Raad Buitenlandse Zaken wanneer er kwesties op het gebied van het gemeenschappelijke handelsbeleid worden besproken.

Hier vindt u de officiële website van het Duitse voorzitterschap in de Raad van de Europese Unie.

Naar het begin van de site