Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

In- cq. terugreis en transit vanuit Nederland naar Duitsland

Artikel

Übersicht Einreiseverordnung ab 1. August 2021: Digitale Einreiseanmeldung, Testpflicht und Quarantäne bei Einstufung als kein Risikogebiet, Hochrisikogebiet und Virusvariantengebiet.
Übersicht Einreiseverordnung ab 1. August 2021© Bundesregierung

Actueel

Nederland is met uitzondering van de overzeese gebieden sinds 8 augustus 2021, 0.00 uur geen hoogrisicogebied meer.
Over de regels voor reizigers uit een (hoog)risicogebied geeft het Bondsministerie van Buitenlandse zaken op zijn homepage informatie in het Duits en in het Engels.


Algemene coronabewijsverplichting bij inreizen in Duitsland

Als u naar Duitsland reist, is het verplicht om een coronabewijs bij u te hebben. Personen vanaf twaalf jaar moeten bij aankomst in Duitsland over een vaccinatie-, herstel- of een negatief testbewijs beschikken. Een negatieve test mag bij de inreis niet ouder zijn dan 72 uur (PCR-test) resp. 48 uur (antigeensneltest). Komt u uit een virusvariantengebied, dan moet een negatief testbewijs worden overlegd. Een vaccinatie- of herstelbewijs is in dit geval niet voldoende; een maximaal 24 uur oude antigeensneltest of een maximaal 72 uur oude PCR-test wordt geaccepteerd.
Reizigers uit hoogrisicogebieden (voorheen: hoogincidentiegebieden) moeten vóór hun reis een
test-, herstel- of vaccinatiebewijs aan een vervoersbedrijf ter controle voorleggen; dit geldt ook voor vliegreizen. Alleen bij grensoverschrijdende treinreizen en bij grensoverschrijdend zeevervoer over korte afstand kunnen reizigers het bewijs ook tijdens het vervoer laten zien. Bij inreizen uit virusvariantengebieden moeten reizigers een testbewijs overleggen. Het bewijs moet bovendien bij binnenkomst op verzoek aan de Duitse grensautoriteiten worden getoond. Informatie over testmogelijkheden in Nederland staat op de desbetreffende site van de Nederlandse overheid, bijvoorbeeld op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/coronabewijs/gratis-coronatest


Quarantainebepalingen

Er bestaat een afzonderingsplicht (quarantaineplicht) bij inreizen uit hoogrisico- en virusvariantengebieden. De afzonderingsperiode bedraagt tien dagen bij hoogrisicogebieden en veertien dagen bij virusvariantengebieden. De quarantaine bij binnenkomst uit een hoogrisicogebied eindigt, wanneer een vaccinatie- of herstelbewijs wordt overlegd; door een PCR- of antigeensneltest vervalt op z’n vroegst vijf dagen na binnenkomst de quarantaineplicht (zoals voorheen bij hoogincidentiegebieden). Bij kinderen onder de twaalf jaar eindigt de afzondering bij inreizen uit hoogrisicogebieden vijf dagen na binnenkomst. Bij virusvariantengebieden is een vervroegde beëindiging van de quarantaine alleen mogelijk, als het betreffende virusvariantengebied nog tijdens de quarantainetijd lager wordt ingeschaald en er dus nieuwe regels voor de beëindiging van de afzonderingsplicht gelden.
De volledige tekst van de verordening, waarin ook de uitzonderingen op deze regelingen staan, vindt u op: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html


Aanmelding bij binnenkomst

Reizigers die zich de laatste 10 dagen in een hoogrisico- of virusvariantengebied hebben opgehouden, moeten zich vóór aankomst in Duitsland op einreiseanmeldung.de registreren en het aanmeldingsbewijs bij de inreis bij zich hebben.


Doorreis

Reizigers op doorreis moeten bij de inreis een registratieformulier invullen en opsturen, als zij hun reis onderbroken hebben in een hoogrisico-of virusvariantengebied of als zij een tussenstop in Duitsland plannen (bijvoorbeeld een overnachting).
De afzonderingsplicht geldt niet voor personen die

  • enkel door een hoogrisicogebied (niet een virusvariantengebied) zijn gereisd en daar hun reis niet onderbroken hebben,
  • alleen door Duitsland reizen en het land zo snel mogelijk weer verlaten.


Grensgangers

Grensgangers moeten geen registratiebewijs invullen, als zij in het kader van het grensverkeer minder dan 24 uur in een risicogebied waren of minder dan 24 uur in Duitsland zijn. Ook als hun werkzaamheden dringend noodzakelijk zijn, hoeven zij zich niet te registreren. Informatie over de te overleggen bewijzen is verkrijgbaar via de lokale geneeskundige dienst.
Uitgezonderd van de afzonderingsplicht zijn forenzen of grensgangers uit hoogrisicogebieden (niet virusvariantengebieden) die voor hun beroepsuitoefening, opleiding of studie regelmatig in- en uitreizen en minimaal twee keer per week in hun woonplaats terugkeren.


Meer informatie

Ook het Nederlandse ministerie voor Buitenlandse Zaken heeft voor reizigers uit Nederland overeenkomstige reisadviezen opgesteld.

Houdt u er rekening mee dat de ambassade en het consulaat-generaal buiten deze algemene informatie geen individueel advies geven. Daarom verzoeken wij u vriendelijk niet per e-mail of telefonisch contact met de ambassade of het consulaat-generaal op te nemen voor detailvragen over de coronaregels met betrekking tot uw privé- of zakenreizen. Deze vragen kunnen niet beantwoord worden.

Wendt u zich in plaats daarvan tot het voor u verantwoordelijke ministerie van Buitenlandse Zaken of de ambassade van uw nationaliteit in Duitsland, het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, dat verantwoordelijk is voor in- en doorreizen in Duitsland, de Duitse politie, het Robert Koch Instituut dat verantwoordelijk is voor de quarantainevoorschriften of de lokale geneeskundige dienst.

Het consulaat-generaal en de ambassade kunnen geen verklaringen over Covid-19 afgeven.

Naar het begin van de site