Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Elyséeverdrag van 1963: verklaring van de Duitse en Franse ambassadeurs in Nederland

Grundlage der deutsch-französischen Freundschaft: der Elysée-Vertrag von 1963

Grundlage der deutsch-französischen Freundschaft: der Elysée-Vertrag von 1963, © dpa / picture-alliance

22.01.2024 - Artikel

De terugkeer van oorlog op het Europese continent twee jaar geleden doet ons nog meer beseffen hoe waardevol de vrede is die de Europese Unie tussen haar leden garandeert. Dit geldt in het bijzonder voor Frankrijk en Duitsland. Op 22 januari vieren onze twee landen de verjaardag van het Elyséeverdrag van 1963, het resultaat van een sterke politieke wil en een toekomstvisie die in 2019 opnieuw werd bekrachtigd door het Verdrag van Aken.

Wij hebben het voorrecht om Duitsland en Frankrijk in Den Haag te vertegenwoordigen en willen deze gelegenheid aangrijpen om het belang te onderstrepen van de rol die Nederland speelt voor Frankrijk en Duitsland, maar ook voor Europa en de wereld.

Deze rol wordt gesymboliseerd door het feit dat Den Haag al 125 jaar de hoofdstad van vrede en internationaal recht is. Het Permanente Hof van Arbitrage, de eerste universele multilaterale instelling, werd opgericht door de Haagse Conferentie van 1899. Net als Nederland zijn Duitsland en Frankrijk fervente voorstanders van een internationale rechtsorde. Dit komt tot uiting in onze betrokkenheid bij en nauwe samenwerking met de internationale gerechtshoven in Den Haag.

De rol van Nederland in de wereld wordt ook weerspiegeld in zijn dynamiek en creativiteit op een groot aantal gebieden, waaronder hightech, engineering, fintech, waterbeheer en landbouw.

Menselijke, commerciële, culturele, taalkundige en wetenschappelijke uitwisselingen tussen onze drie landen staan op een ongekend niveau. De samenwerkings- en innovatienetwerken tussen onze bedrijven, onderzoekslaboratoria en overheidsinstellingen en de transportverbindingen tussen onze drie landen zijn zeer dicht.

Nederland, Frankrijk en Duitsland zijn geografisch met elkaar verbonden en delen in het bijzonder de uitdagingen van het beheer van rivieren zoals de Schelde en de Rijn. De dramatische overstromingen van juli 2021 in Limburg, Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts, en de overstromingen van november 2023 en januari 2024 in het Noorderdepartement en Pas-de-Calais waren een gelegenheid om te wijzen op het voorrecht van onze landen om onder hun partners een staat te hebben die technisch vooroploopt op het gebied van waterbeheer. De bereidheid van Nederland en andere EU-lidstaten om Duitsland en Frankrijk te steunen binnen het EU-mechanisme voor civiele bescherming is een teken van solidariteit en eenheid.

Onze samenwerking is van onschatbare waarde om de Europese Unie vooruit te helpen. De EU is meer dan een grote gemeenschappelijke markt met een gemeenschappelijke munt. Samen staan we sterker in Europa – daarom is Europa onze toekomst. Europa biedt een kader dat zijn burgers beschermt. Het heeft dit laten zien door zijn reactie op de COVID-19-pandemie. Bovendien werken onze landen nauw samen om klimaatverandering tegen te gaan.

We hebben ook samen, in het kader van de EU en de NAVO, gereageerd op de Russische agressie tegen Oekraïne, een land dat we onvoorwaardelijk blijven steunen, zoals de ministers – Annalena Baerbock en Stéphane Séjourné – op 14 januari in Berlijn hebben bevestigd.

In het Midden-Oosten zijn we verenigd door ons gezamenlijke streven naar de-escalatie en meer humanitaire hulp.

Onze gezamenlijke wens om voorop te lopen bij toekomstige technologieën zoals kunstmatige intelligentie, nanotechnologie en halfgeleiders heeft onlangs geleid tot een tripartiet initiatief voor de gezamenlijke financiering van projecten op het gebied van kwantumtechnologie.

Kwantumtechnologie heeft een aanzienlijk potentieel om de economie en de industrie opnieuw vorm te geven en biedt oplossingen voor kritieke sectoren zoals cyberveiligheid, chemie, gezondheidszorg, grondstoffen en wetenschap. Voor de ontwikkeling van sleuteltechnologieën is een investeringsinspanning nodig die regeringen niet alleen op zich kunnen nemen. Het doel van het tripartiete programma is het stimuleren van samenwerking tussen de kwantumecosystemen van Frankrijk, Duitsland, Nederland en andere Europese partners, teneinde kennis met een hoge toegevoegde waarde en technologieën met een hoog potentieel te ontwikkelen.

Op een ander gebied zijn we ook drie landen die voorlopers zijn van een echte feministische diplomatie, met waarden van gelijkheid die we samen over de hele wereld uitdragen.

We delen ook dezelfde wens om het leren van onze talen te ontwikkelen. Het spreken van de taal van onze buren helpt ons om elkaar beter te begrijpen, ideeën uit te wisselen en tot overeenstemming te komen. Het onderwijzen van talen van buurlanden verhoogt de integratie en het gevoel bij Europa te horen, de persoonlijke en professionele mobiliteit en het sociale en economische succes van onze burgers. In de ‘buurtalenregio's’ leren ongeveer 400.000 mensen Nederlands.

Onze drie landen vullen elkaar bijzonder goed aan. Meer dan ooit is Nederland een essentiële partner voor zowel onze landen als voor heel Europa.

Naar het begin van de site