Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Richtlijn van de Bondsrepubliek Duitsland aangaande overgangsbetalingen aan nabestaande echtgenoten van slachtoffers van het nationaalsocialistische regime, die tot hun overlijden lopende betalingen volgens het Duitse "Bundesentschädigungsgesetz" (BEG) ontvingen.

Artikel

De boven genoemde richtlijn is op 27 april 2021 in werking getreden.

Nabestaande echtgenoten van personen die de nationaalsocialistische vervolging overleefd hebben, die na 1 januari 2020 zijn komen te overlijden en tot hun overlijden lopende betalingen op basis van het Duitse "Bundesentschädigungsgesetz" (BEG) ontvingen, kunnen volgens de richtlijn na het overlijden van hun echtgeno(o)t(e) op aanvraag voor de overgangsperiode van negen maanden financiële ondersteuning krijgen. De hoogte daarvan richt zich in wezen naar de minimumpensioenuitkering volgens het BEG.

Verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijn is de "werkgroep erkenningsbetalingen" in het federaal ambt voor Centrale Diensten en Onopgeloste Vermogenskwesties ("Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen").

Meer informatie (in het Engels) vindt u hier. Een aanvraagformulier (in het Engels) vindt u hier.

Naar het begin van de site