Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Den Haag: stad van recht en vrede

Artikel

Den Haag is de zetel van talrijke internationale organisaties en Europese instellingen op het gebied van het internationale recht en heeft daarom de bijnaam “stad van recht en vrede”. Wat maakt Den Haag tot het centrum van het internationale recht?

Justitia
Justitia© Picture Alliance

Den Haag is de zetel van talrijke internationale organisaties en Europese instellingen op het gebied van het internationale recht en heeft daarom de bijnaam “stad van recht en vrede”. Wat maakt Den Haag tot het centrum van het internationale recht?

Voor een antwoord op deze vraag moeten wij teruggaan naar het jaar 1893 toen de Nederlandse jurist en politicus Tobias Asser voor het eerst een conferentie over de unificering van het Europese privaatrecht in Den Haag organiseerde. De conferentie was een groot succes en vindt nu nog steeds plaats als “Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht” (HCCH).

Nog meer conferenties in Den Haag volgden, waarvan de belangrijkste de vredesconferenties van 1899 en 1907 waren. Hieruit kwamen het Permanent Hof van Arbitrage en de Haagse Conventie over de landoorlog voort. Laatstgenoemde is tot op de dag van vandaag geldig en is naast het Verdrag van Genève een van de belangrijkste rechtsgeschriften over de oorlogsvoering. Het Permanent Hof van Arbitrage vormt samen met het sinds 1945 eveneens in Den Haag gevestigde Internationaal Gerechtshof de belangrijkste basis voor de vreedzame oplossing van conflicten tussen staten.

In de jaren 1990 en 2000 begonnen nog meer instellingen in Den Haag met hun werkzaamheden, daaronder het Joegoslavië-Tribunaal, het Internationaal Strafhof, Eurojust en Europol, om slechts enkele van de belangrijkste te noemen. Daarmee heeft Den Haag zijn positie als stad van recht en vrede ook in de 21e eeuw verstevigd.

gerelateerde inhouden

Naar het begin van de site