Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Informatie en advies van de 'Deutsche Rentenversicherung'

Artikel

Heeft u vragen over het grensoverschrijdende pensioenrecht? Vakkundige medewerkers van de Deutsche Rentenversicherung en medewerkers van de buitenlandse verzekeraar bieden gezamenlijk geregeld gratis informatie- en adviesbijeenkomsten aan.

Heeft u vragen over het grensoverschrijdende pensioenrecht? Vakkundige medewerkers van de Deutsche Rentenversicherung en medewerkers van de buitenlandse verzekeraar bieden gezamenlijk geregeld bijeenkomsten aan waar u ter plekke en gratis antwoord krijgt op al uw vragen over het nationale en internationale pensioensrecht, bijvoorbeeld:
* Welke invloed heeft het Europese recht op mijn pensioen?
* Wanneer en waar kan ik mijn verzoek indienen voor een Duits/buitenlands pensioen?
* Waar moet ik op letten als ik in het buitenland werk (wil werken) en wat voor gevolgen heeft dit voor mijn pensioen?

Ook in Nederland biedt de Deutsche Rentenversicherung informatie- en adviesbijeenkomsten aan.
Deze zogenoemde Internationale Beratungstage hebben tot doel verzekerden, die zowel in Nederland als ook in Duitsland hebben gewerkt of nog werken, te informeren en adviseren over de wettelijke pensioenverzekering en aanvullende pensioensvoorzieningen.Plaats en tijd van deze bijeenkomsten vindt u op de website van de Deutsche Rentenversicherung onder 'Beratung' - 'Internationale Beratungstage'.

Voor vragen met betrekking tot de wetgeving tussen staten en supranationaal recht kunnen verzekerden ook een email sturen naar: internationale-beratung@drv-bund.de

gerelateerde inhouden

Naar het begin van de site