Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Pensioenaanspraak en humanitaire erkenning van voormalige dwangarbeiders in een getto

Artikel

Op grond van gemeenschappelijke Europese wetgeving kan de periode van tewerkstelling in een getto volgens de wet Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto (ZRBG) van 20 juni 2002 onder bepaalde voorwaarden erkend worden als Duitse pensioengerechtigde periode.

Pensioenaanspraak van voormalige dwangarbeiders in een getto
Op grond van gemeenschappelijke Europese wetgeving kan de periode van tewerkstelling in een getto volgens de wet Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto (ZRBG) van 20 juni 2002 onder bepaalde voorwaarden erkend worden als Duitse pensioengerechtigde periode. Aan de wachtperiode voor een Duits pensioen kan voldaan worden door de Duitse verzekerde periodes (waartoe ook de getto-periodes volgens het ZRBG behoren) en de Nederlandse verzekerde periodes bij elkaar op te tellen. Een eventueel pensioen wordt echter alleen betaald over de Duitse verzekerde periode.

Het Duitse kabinet heeft op 8 april 2014 een wetsontwerp aangenomen, waarmee de oorspronkelijke wet ZRBG op een aantal belangrijke punten verbeterd is. De voorgestelde regelingen maken het mogelijk dat alle rechthebbenden het pensioen, dat berust op de periode van tewerkstelling in een getto, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 1997 kunnen ontvangen. Oorspronkelijk was dit slechts mogelijk bij een pensioenaanvraag die tijdig, namelijk vóór juni 2013, was ingediend.

De personen die recht hebben op dit pensioen worden daarover door de Deutsche Rentenversicherung (DRV) geïnformeerd.

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden rondom de regeling ZRBG. Meer informatie vindt u ook in de onderstaande brochures ZRBG 122 en 123 van de Deutsche Rentenversicherung.

Belastingheffing over pensioen
Over pensioenen voor vroegere dwangarbeiders tijdens de ns-dictatuur wordt geen belasting geheven.

Als u twijfelt of u in aanmerking komt voor dit pensioen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de belastingdienst in Duitsland, die verantwoordelijk is voor in het buitenland woonachtige ontvangers van Duitse pensioenen:

Finanzamt Neubrandenburg (Rente im Ausland)
Postfach 110140
17041 Neubrandenburg

Telefon: +49 395 44222 - 47000
Fax: +49 395 44222 - 47100
E-Mail: ria@finanzamt-neubrandenburg.de


Humanitaire erkenning voor gettowerk
Een verzoek om toekenning van een uitkering in verband met voormalige tewerkstelling in een getto kan voor onbepaalde tijd worden ingediend bij het Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen (BADV) in Bonn. Hieronder vindt u een brochure van de BADV met informatie over de humanitaire erkenning van gettowerk.Voor vragen kunt u ook contact opnemen met de Deutsche Rentenversicherung.

verdere inhouden

gerelateerde inhouden

Naar het begin van de site