Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Schadeloosstelling slachtoffers volgens het BEG

Artikel

Kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog vaardigde de Bondsregering een nieuwe wet uit, het zogenoemde Bundesentschädigungsgesetz (BEG). Op basis van deze wet ontvangen mensen, die slachtoffer zijn geworden van het nationaal-socialistische regime, een schadevergoeding.

Kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog vaardigde de Bondsregering een nieuwe wet uit, het zogenoemde Bundesentschädigungsgesetz (BEG). Op basis van deze wet ontvangen mensen die slachtoffer zijn geworden van het nationaal-socialistische regime een schadevergoeding.

De aanvraagtermijn om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding op grond van het BEG is eind 1969 geëindigd. Voor vragen met betrekking tot lopende schadevergoedingsregelingen kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instantie van het betreffende bondsland.

gerelateerde inhouden

Naar het begin van de site