Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Sociale aangelegenheden

Artikel

In Duitsland bestaan van overheidswege twee soorten pensioenen. Op deze pagina's vindt u hierover meer informatie.

Op deze pagina's vindt u informatie over het Duitse pensioen.

In Duitsland bestaan van overheidswege twee soorten pensioenen:
het ouderdoms-/
nabestaandenpensioen

en het schadeloosstellingspensioen. Het eerstgenoemde pensioen is vergelijkbaar met de Nederlandse AOW/ANW, het laatstgenoemde pensioen is bestemd voor slachtoffers van het nationaal-socialistische regime. Voor elk van deze pensioenen zijn verschillende instanties bevoegd. Sommige mensen ontvangen zowel een ouderdoms- als ook een schadeloosstellingspensioen.

gerelateerde inhouden

Naar het begin van de site