Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Militair attaché

Militärische Zusammenarbeit mit den Niederlanden

Ein deutscher (l) und ein niederländischer (r) Soldat halten am 12.06.2014 in Stadtallendorf (Hessen) ihre jeweiligen Landesfahnen. Am gleichen Tag wurde bei einer Zeremonie eine niederländische Brigade der Division Schnelle Kräfte der Bundeswehr unterstellt. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa |, © dpa

Artikel

De militaire attachéstaf wordt door de defensieattaché geleid. Deze wordt door een militair-technische attaché, een S2-officier, een sergeant-majoor van de stafdienst als hoofd van het attachébureau en een Nederlandse lokale medewerker ondersteund.

De militaire attachéstaf bevindt zich in Den Haag en neemt vanuit daar de functies voor de geaccrediteerde landen Nederland, België en Luxemburg waar.

Tot de hoofdtaken van de militaire attachéstaf behoren naast het adviseren van de ambassadeur op militair-politiek alsook algemeen militair gebied, het waarnemen van taken die voortkomen uit de intensieve samenwerking van de strijdkrachten. De defensieattaché vertegenwoordigt voorts het Duitse ministerie van Defensie bij de ministeries van Defensie van de gastlanden alsook bij verdere militaire en civiele organen en representeert de Duitse strijdkrachten.

Verder informeert hij over de Duitse defensie- en veiligheidspolitiek en de "Bundeswehr" en licht Duitse standpunten aangaande actuele vragen op deze gebieden toe.

Voor militair-technische en uitrustingseconomische aangelegenheden is naaste de defensieattaché vooral de militair-technische attaché bevoegd.

De militaire attachéstaf onderhoudt intensieve werkcontacten met de ministeries van Defensie en krijgsmachtsdiensten in het geaccrediteerde gebied om een betrouwbare vervulling van de omvangrijke taken, die voortkomen uit de militaire samenwerking, te kunnen borgen.

Tot zijn taken behoort ook de coördinatie van de zeer intensieve bilaterale opleidings- en samenwerkingsactiviteiten.

Met name de Duits-Nederlandse samenwerking op het gebied van defensie is ongekend intensief en vertrouwensvol. Op het gebied van de land- en zeestrijdkrachten zijn wederzijds eenheden geïntegreerd in de strijdkrachten van de partner.

Indien u vragen zou hebben over bovengenoemde punten of andere thema's, dan vindt u uitgebreide informatie op de websites van de "Bundeswehr" en het Duitse ministerie van Defensie.

Naar het begin van de site