Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Fachhochschule, Hochschule of Universität?

Artikel

Het Duitse onderwijssysteem kent vele verschillende opleidings- en studietypen. Voor wie grote waarde hecht aan praktijkgericht onderwijs, is een 'Fachhochschule' een prima keus, wie liever meer in de theorie duikt, kiest het beste voor een studie aan de universiteit. Een aantal studietypes op een rij:

Universität
De 'Universität' is de klassieke vorm van de hogeschool: de wetenschap staat centraal en het onderwijs is theoretisch van aard, onderzoek en onderwijs zijn nauw met elkaar verbonden. De meeste universiteiten bieden alle vakken en studierichtingen aan. Sommige universiteiten zijn sterk georienteerd op techniek en worden 'Technische Universität' (TU) of 'Technische Hochschule' (TH) genoemd. Het verschil met 'Fachhochschulen' ligt daarin, dat zij meer georienteerd zijn op onderzoek, terwijl de Fachhochschule zich meer richt op de toepassing van techniek in de praktijk.

Fachhochschule
De 'Fachhochschulen' richten zich op de toegepaste wetenschappen. Zij orienteren zich op de praktijk en hebben een sterke binding met de arbeidsmarkt. Het betreft opleidingen op het gebied van techniek, economie, vormgeving en maatschappij. Een studie medicijnen of recht kan aan een Fachhochschule niet gevolgd worden. Ook kan men hier niet promoveren.

Kunst-, Musik-, Theater-, Tanz- und Filmhochschulen
Om tot één van deze opleidingen te worden toegelaten moet meestal een selectieprocedure worden gevolgd. De strenge toelatingscriteria vormen een grote drempel, maar deze Hochschulen beiden excellent onderwijs, vaak privé of in kleine groepen. Bij buitenlandse studenten zijn met name de Musikhochschulen zeer geliefd: het aandeel van buitenlandse studenten bedraagt 35,7 procent.

Berufsakademie
De 'Berufsakademie' biedt starters op de arbeidsmarkt een opleiding. Een 'Berufsakademie' is geen 'Hochschule', maar de diploma's worden gedeeltelijk wel met die van een 'Fachhochschule' gelijk gesteld. Zij bieden een studie aan op het gebied van economie, techniek of maatschappij in combinatie met een beroepsopleiding (een combinatie van leren en werken). Studeren aan een 'Berufsakademie' is alleen mogelijk met een opleidingscontract in een onderneming. Afgestudeerden hebben goede kansen op de arbeidsmarkt, in het bijzonder ook bij 'Global Players', internationale ondernemingen met vestigingen over de hele wereld.

Private Hochschulen
Voor wie het zich financieel kan veroorloven zijn er vele particuliere 'Hochschulen'. Met collegegeld van 1800 tot 4700 euro per semester bieden zij kleine studiegroepen, een nauwe verbinding met het bedrijfsleven, veel praktijkonderwijs en een korte studieduur. Maar niet alle particuliere scholen voldoen aan deze criteria. Het is daarom erg belangrijk om te controleren of de opleiding door de staat erkend is. Als dit niet het geval is worden de diploma's vaak niet erkend, wat tot problemen kan leiden bij het zoeken naar een baan.

gerelateerde inhouden

Naar het begin van de site