Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Nederland-Duitsland Studies aan de universiteit van Nijmegen en Münster

Artikel

De universiteiten van Nijmegen en Münster bieden de eerste gemeenschappelijke, vakoverstijgende en grensoverschrijdende master Nederland-Duitsland Studies aan.

De universiteiten van Nijmegen en Münster bieden de eerste gemeenschappelijke, vakoverstijgende en grensoverschrijdende master aan. Het masterprogramma, dat door Nederlandse en Duitse studenten gezamenlijk wordt gevolgd, duurt in totaal 4 semesters. De eerste twee semesters worden aan de Radboud universiteit in Nijmegen gevolgd, het derde en vierde semester aan de Westfälische Wilhelmsuniversität in Münster. Na succesvolle afronding van de master ontvangen de studenten twee diploma's: een Nederlandse en een Duitse mastertitel.

De binationale master richt zich op studenten met een bachelordiploma van uiteenlopende studierichtingen, onder andere politicologie, communicatiewetenschap, Nederlandse taal- en letterkunde, geschiedenis en recht, en die graag op sleutelposities op het gebied van economische, politieke en culturele betrekkingen tussen Nederland en Duitsland willen werken. Het programma bestaat uit colleges op de vakgebieden economie en recht, geschiedenis en politiek, interculturele aspecten en bedrijfscommunicatie. De focus ligt daarbij op de vergelijking van Nederland en Duitsland. De Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) ondersteunt de master door een aantal studenten een studiebeurs ter beschikking te stellen.

Prof. Dr. Friso Wielenga, directeur van het 'Centrum voor Nederland Studies' van de Westfälische Wilhelmsuniversiteit: 'We hebben een studie ontwikkelt, die nauw bij de praktijk aansluit. Naast het ontwikkelen van de taalkennis in de praktijk verwerven de studenten door een beroepsgeoriënteerde stage van enkele weken competenties, die de overgang naar het beroepsleven vergemakkelijken. Het studieprogramma is in samenspraak met ondernemingen en afgestudeerden van de toen nog bestaande studie 'Nederland-Duitsland Studies' ontwikkeld en aangepast aan de eisen van de arbeidsmarkt. Een enquete onder ondernemingen heeft uitgewezen, dat onze afgestudeerden nodig zijn, wij hebben mensen nodig, die aan beide kanten van de grens kunnen werken'.

Jaarlijks moeten rond 40 studenten uit Nederland en Duitsland de binationale master kunnen gaan volgen. Daarbij wordt niet alleen van de studenten mobiliteit gevraagd, maar ook van de docenten: experts uit Nijmegen en Münster geven colleges in de betreffende partneruniversiteit en begeleiden gezamenlijk de studenten gedurende de gehele masterstudie.

gerelateerde inhouden

Naar het begin van de site