Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Duits-Nederlandse economische betrekkingen

18.10.2017 - Artikel

De economieën van Nederland en Duitsland zijn nauw met elkaar vervlochten. Nederland en Duitsland werken op veel belangrijke gebieden nauw met elkaar samen. Beide landen zijn goede buren en strategische Partners.

Duitsland en Nederland hebben veel gemeen. Ze zijn economisch sterk en georiënteerd op handel. Voor Nederland is Duitsland sinds veel jaren de belangrijkste handelspartner. Voor Duitsland ligt Nederland op de tweede plek, achter China en nog voor Frakrijk en de Verenigde Staten. Het handelsvolume van beide landen bedroeg in 2020 circa 172 miljard Euro. De belangrijkste producten bij de uitwisseling van waren zijn minerale brandstoffen, chemicaliën, farmaceutische producten en machines.

Zowel in Duitsland als ook in Nederland is de met afstand belangrijkste economische sector de dienstensector. Daar wordt in beide landen rond 70% van het bbp verdiend. Hieronder vallen bijvoorbeeld banken, verzekeringen en transport- en logistiekbedrijven. Beide landen beschikken ook over een sterke industrie. Nederland en Duitse industrieclusters zijn nauw met elkaar verbonden en werken in het grensgebied nauw met elkaar samen. Maar ook de landbouw speelt zowel in Nederland als ook in Duitsland nog steeds een belangrijke rol. Vele Duitse en Nederlandse firma's zijn op de respectievelijk andere markt actief. In beide landen zijn het respectievelijk ongeveer 2100 bedrijven. De Duits-Nederlandse Handelskamer helpt deze bedrijven bij het vinden van oplossingen voor praktische problemen.

De lange grens tussen beide landen bedraagt 576 kilometer. Aan beide zijden van de grens leven mensen die dagelijks met elkaar in contact staan. Ongeveer 52.000 Nederlanders en Duitsers zijn grenspendelaars. Ze werken en leven op de respectievelijk andere zijde van de grens. Door deze nauwe verbinding is sinds lange tijd een gemeenschappelijk economische ruimte ontstaan. Daarom bestaan in het grensgebied de zogenoemde Euregio's die zich bekommeren om praktische problemen zoals grensoverschrijdende busverbindingen, taallessen op scholen of belastingaangiftes voor grenspendelaars. Bovendien zetten deze Euregio's zich in voor de belangen van de grensregio's aan beide zijden van de grens. De eerste Euregio werd al meer dan 60 jaar geleden opgericht. Inmiddels zijn er vijf Euregio's: de Eems Dollard Regio, de Euregio, de Euregio Rijn-Waal, die Euregio Rijn-Maas-Noord en de Euregio Maas-Rijn. Nederland grenst aan de beide Duitse deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen. De betrekkingen tussen deze Duitse deelstaten en Nederland zijn daarom bijzonder nauw.

Nederland en Duitsland zijn goed met elkaar verbonden. Een wijd uitgebouwd spoor- en wegennet verbindt de buurlanden met elkaar. Ook de waterwegen van beide landen zijn met elkaar verbonden. Een groot deel van de Duitse import en export uit en naar de rest van de wereld wordt via de haven van Rotterdam afgewikkeld.

Nederland en Duitsland werken ook op het gebied van onderzoek en innovatie nauw met elkaar samen. Zo wordt bijvoorbeeld in het HY3-project samen gewerkt aan het creëren van een transnationale waardeketen voor groene waterstof. In het zuiden van Nederland, bij het landelijke grootste chemiepark Chemelot, vinden meerdere grensoverschrijdende onderzoeksprojecten plaats, onder andere tussen de RWTH Aachen en de Universiteit Maastricht. De samenwerking op dit belangrijke gebied werd in januari 2021 met de ondertekening van het Duits-Nederlandse innovatiepact verder verstevigd. Doel is het bevorderen van de samenwerking in belangrijke toekomsttechnologieën zoals de industrie 4.0, CO2-reductie in de industrie, mobiliteit, gezondheidszorg en op het gebied van belangrijke technologieën.

Ook in de toekomst zal de economische samenwerking van de nauwe partners Nederland en Duitsland nodig zijn, ook om de uitdagingen van de toekomst, zoals de energietransitie, digitalisering of het omschakelen naar een circulaire economie samen aan te gaan. Beide landen zien zich geconfronteerd met dezelfde problemen waardoor samenwerking voor beide landen van voordeel is.

Naast dezelfde economische belangen delen Nederland en Duitsland gemeenschappelijk waarden en idealen, waarvoor zij zich ook in EU-verband en op wereldwijd niveau inzetten. Gemeenschappelijk wordt bijvoorbeeld gezocht naar mogelijkheden milieu- en mensenrechtenstandaarden als vast bestanddeel van een gemeenschappelijke, Europese strategie aangaande buitenlandse handel te integreren.  

verdere inhouden

Hier vindt u een overzicht van organisaties die zich bezighouden met de Duits-Nederlandse samenwerking op economisch gebied.

Organisaties voor Duits-Nederlandse samenwerking

Naar het begin van de site