Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Preventie van corruptie

Das Foto zeigt eine Hand, die jemandem Geld aus der Anzugtasche nimmt.

Korruptionsprävention, © colourbox

05.12.2017 - Artikel

De richtlijn van de Bundesverwaltung (Duitse federale administratie) van 30 juli 2004 (RL) legt het wettelijk kader vast voor de opgaven betreffende de preventie van corruptie bij de centrale dienst van het Federaal Ministerie van Buitenlandse zaken en ook bij zijn vestigingen in het buitenland.

Preventie van corruptie

De richtlijn voor de preventie van corruptie in de Bundesverwaltung van 30 juli 2004 (RL) legt het wettelijk kader vast voor de opgaven betreffende de preventie van corruptie bij de centrale dienst van het Federaal Ministerie van Buitenlandse zaken en ook bij zijn diplomatieke vestigingen in het buitenland. Deze richtlijn heeft tot doel een begrijpelijk richtsnoer aan te bieden dat zonder behoefte aan een complex regelwerk een integer, fair en transparant goed bestuur mogelijk maakt.

Ethische principes en de afwijzing van corruptie moeten in het bewustzijn zowel van de medewerkers aan de hoofdzetel van het Federaal Ministerie van Buitenlandse Zaken, alsook van de gedetacheerde en de lokale werknemers aan de buitenlandse missies stevig verankerd worden. Het Federaal Ministerie van Buitenlandse Zaken hecht in zijn centrale en in zijn missies in het buitenland een groot belang aan de sensibilisering van de werknemers m.b.t. deze thematiek, aan de bescherming tegen mogelijk corruptiegevaar en aan de naleving van hoge ethisch-wettelijke normen als integrerend deel van elk goed bestuur.

Beloningen, persoonlijke geschenken of andere voordelen

Hier geldt het principe: Verbod op aanneming!

Zonder het akkoord van de verantwoordelijke dienst mogen de werknemers in de hoofdzetel van het Federaal Ministerie van Buitenlandse Zaken, de gedetacheerde werknemers aan de buitenlandse missies en hun lokale werknemers geen beloningen, geschenken of andere voordelen in verband met hun functie aannemen. Alle verdere reglementen zijn in de Circulaire van het Federaal Ministerie van Binnenlandse Zaken over het Verbod op aanvaarding van beloningen of geschenken in de Federale Administratie van 08/11/2004, en ook in de specifieke administratieve circulaires van het Federaal Ministerie van Buitenlandse Zaken na te lezen. Verdere aanwijzingen en antwoorden vindt u in de hierna staande vragen- en antwoordencatalogus over het thema ‘aanvaarden van beloningen, geschenken of andere voordelen (schenkingen) tussen de Federale Administratie en de economie’ die de initiatiefkring voor de preventie van corruptie onder auspiciën van het Federaal Ministerie van Binnenlandse Zaken opgesteld heeft.

Met uw vragen en aanwijzingen rond het thema preventie van corruptie in het Ministerie van B.Z. komt u ook bij de corruptiepreventie-functionaris van het Duits Federaal Ministerie van Buitenlandse Zaken terecht.


 

Naar het begin van de site