Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Informatie over het aanvragen van een Verklaring omtrent het gedrag

Artikel

Aan elke persoon die het 14e levensjaar heeft bereikt, wordt op aanvraag een Duitse Verklaring Omtrent het Gedrag voor eigen gebruik (particuliere Verklaring Omtrent het Gedrag) of een Verklaring Omtrent het Gedrag voor overlegging aan een Duitse overheidsinstantie (Verklaring Omtrent het Gedrag voor Overheidsinstanties) verstrekt.

De Verklaringen Omtrent het Gedrag worden afgegeven door het Bundesamt für Justiz, Bundeszentralregister, Referat IV, 53094 Bonn, Duitsland.

De aanvraag moet persoonlijk of door de wettelijke vertegenwoordiger worden ingediend.

Personen die in het buitenland wonen, kunnen hun aanvraag schriftelijk indienen bij het Bundesamt für Justiz, Bundeszentralregister. De persoonsgegevens en de handtekening moeten worden gewaarmerkt. Het waarmerken kan worden uitgevoerd door een Duitse vertegenwoordiging in het buitenland, een buitenlandse overheidsinstantie of een notaris.

Maak online een afspraak voor het waarmerken van een handtekening: https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_locationList.do.

Kies eerst de buitenlandse vertegenwoordiging ’Amsterdam’ en daarna ’Waarmerken van handtekeningen en kopieën’.

Het is niet mogelijk telefonisch of per e-mail een afspraak te maken. U kunt dit uitsluitend online doen via bovenstaande link.

De kosten voor het waarmerken van de handtekening bij het consulaat-generaal bedragen
€ 56,43 bij betaling met een creditcard of € 56,00 bij contante betaling.

De kosten voor de Verklaring Omtrent het Gedrag (€ 13,00) moeten worden betaald door overboeking op de rekening van het Bundesamt für Justiz (het Duitse federale bureau voor justitie).

De bankgegevens, verdere betalingsinstructies, aanvraagformulieren en uitvoerige informatie vindt u op de website van het Duitse federale bureau voor justitie.

gerelateerde inhouden

Naar het begin van de site