Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Informatie over erfeniskwesties

Artikel

Tot nader bericht biedt het consulaat-generaal momenteel geen afspraken aan voor het notarieel bekrachtigen van beëdigde verklaringen in erfrechtprocedures.

Gelieve op dit moment geen vragenlijsten voor het opstellen van aanvragen voor verklaringen van erfrecht opsturen.

Neem contact op met de bevoegde erfrechtbanken of notarissen in Duitsland voor aanvragen van verklaringen van erfrecht.

Informatie over Nederlandssprekende notarissen in Duitsland vindt u hier:

https://www.notar.de/notarsuche/notarsuche

Alvorens te kunnen beschikken over een nalatenschap die zich in Nederland bevindt, heeft u een notariële akte nodig die door iedere Nederlandse notaris opgemaakt kan worden. Aan de notaris moeten alle documenten worden voorgelegd waaruit de hoedanigheid van de erfgenaam blijkt (b.v. ingeval van wilsbeschikking: het testament; ingeval van wettelijke erfopvolging in eerste instantie: de overlijdensakte van de erflater en de geboorteakte van de erfgenaam; eventueel huwelijks- en echtscheidingsakten). Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Bezoekadres: Spui 184, 2511 BW Den Haag, Postadres: Postbus 16020, 2500 BA Den Haag, Tel.: 070-3307111, Faxnummer 070 3602861, Internet: nm@knb.nl

Hier kunt u ook informeren of de erflater in Nederland een notarieel testament heeft laten opmaken. Voor Duitstalige notarissen zie Servicespektrum Konsularhilfe-Informationen über die Rechtsverfolgung.

Teneinde over een nalatenschap te kunnen beschikken die zich in Duitsland bevindt, heeft u een verklaring van erfrecht (Erbschein) nodig die is afgegeven door een Duitse rechtbank van eerste aanleg (Amtsgericht - Nachlassgericht). Aanvragers die in Duitsland woonachtig zijn dienen contact op te nemen met het Amtsgericht van hun woonplaats dat in voorkomende gevallen kan doorverwijzen naar het bevoegde Amtsgericht.

Aanvragers met vaste woonplaats in Nederland kunnen de aanvraag voor een Erbschein óf zelf bij het bevoegde Duitse Amtsgericht indienen óf deze aanvraag met behulp van het consulaat-generaal indienen. Ter voorbereiding van de notariële akte zal het consulaat-generaal u door middel van een formulier om de nodig gegevens verzoeken. Voor het aanvragen van dit formulier alsmede voor nadere inlichtingen over de verdere procedure kunt u contact opnemen met het consulaat-generaal onder tel.nr. 020 - 574.77.08.

Voor alle verdere juridische vragen over erfeniskwesties kunt u contact opnemen met een rechtsbijstand in Duitsland (zie plaatselijke Gele Gids/ örtliches Branchenbuch) of in Nederland (zie de door het consulaat-generaal opgestelde lijst van advocaten en notarissen in Nederland).

gerelateerde inhouden

Naar het begin van de site