Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Informatie over genealogisch onderzoek

Artikel

Vaak wordt de hulp van het consulaat-generaal ingeroepen in verband met genealogisch onderzoek. Aangezien hier geen documentatie op dit gebied aanwezig is, kan hierover echter geen informatie gegeven worden.

In de Bondsrepubliek Duitsland houden diverse organisaties zich bezig met genealogie, ook voor particuliere doeleinden. Aangezien het doorgaans om verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) gaat die zeer weinig donaties ontvangen, zal onderzoek alleen maar mogelijk zijn tegen betaling van een onkostenvergoeding. Bij het consulaat-generaal is niet bekend hoeveel deze kosten bedragen. Hiervoor kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen met de betreffende vzw.

De overkoepelende organisatie van alle genealogische en heraldische verenigingen en instituten in de Bondsrepubliek Duitsland is de DAGV:

Deutsche Arbeitsgemeinschaft genealogischer Verbände e.V. (DAGV)

c/o Priv.-Doz. Dr. Hermann Metzke - Vorsitzender

Naumburger Str. 11

D - 07743 J e n aAanvragen zullen in voorkomende gevallen van daaruit worden doorgezonden aan de regionale verenigingen.


Voor nadere inlichtingen over dit onderwerp zie ook:

http://www.ahnenforschung.net


Voor vragen inzake adellijke of vermeend adellijke voorouders wordt u geadviseerd te informeren bij:

Deutsches Adelsarchiv

Schwanallee 21

D - 35037 Marburg

Wanneer de plaatsen van herkomst van de gezochte voorouders niet nader te lokaliseren zijn, zou een zoekadvertentie in de hieronder vermelde landelijke vakbladen van nut kunnen zijn:

"Familienkundliche Nachrichten"

Verlag Degener & Co.,

Nürnberger Str. 27

D - 91413 Neustadt/Aisch

tel.: 09161-88.60.39

fax: 09161-88.60.57

e-mail: degener@degener-verlag.de

homepage: https://www.degener-verlag.de/

Deze berichten worden bij bijna alle genealogische vaktijdschriften in de Bondsrepubliek Duitsland gevoegd.

Daarnaast wijst het consulaat-generaal op volgende literatuur:

"Glenzdorfs Internationales Genealogen-Lexikon", Biographisches Handbuch für Familienforscher und Heraldiker, uitgeverij: Walter Rost Verlag, D-31848 Bad Münder am Deister

"Taschenbuch für Familiengeschichtsforschung" Verlag Degener & Co., (zie boven)

"Wegweiser für die Forschung nach Vorfahren aus den ostdeutschen und sudetendeutschen Gebieten sowie aus den deutschen Siedlungsgebieten in Ost- und Südosteuropa", uitgegeven door: Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher e.V., verkrijgbaar bij Degener & Co. (zie boven);

van deze handleiding is ook een Engelse versie beschikbaar.

Bestandsverzeichnis der Deutschen Zentralstelle für Genealogie, Leipzig

Teil I: Die Kirchenbuchunterlagen der östlichen Provinzen Posen,

Ost- und Westpreußen, Pommern und Schlesien

Teil II: Die archivalischen und Kirchenunterlagen deutscher Siedlungsgebiete im

Ausland:Bessarabien, Bukowina, Estland, Lettland und Litauen,

Siebenbürgen, Sudetenland, Slowenien und Südtirol,

uitgeverij: Verlag Degener & Co. in Neustadt/Aisch.

gerelateerde inhouden

Naar het begin van de site