Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Waarom Duits leren?

Artikel

Hoewel vaak niet het meest geliefde vak, vinden alle middelbare scholieren gedurende een aantal schooljaren het vak Duits op hun rooster, want naast Engels blijft Duits een belangrijke taal, zowel binnen als buiten Europa. Cornelia Pieper, staatssecretaris van de Duitse 'Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik' benadrukt het belang van het leren van Duits als vreemde taal.

Mensen stimuleren om Duits als vreemde taal te leren, dat is een belangrijk zwaartepunt binnen de 'Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik' van Duitsland. Sinds 2010 voert de Duitse regering met de slogan 'Deutsch – Sprache der Ideen' campagne om het leren van Duits als vreemde taal te bevorderen. De campagne richt zich met name op Europa. Daarbij wordt de strategie van de EU, dat iedereen naast zijn of haar moedertaal twee vreemde talen zou moeten beheersen actief ondersteund. Door doelgroepgerichte cursussen in de verschillende Europese landen aan te bieden, worden mensen uitgenodigd en gemotiveerd om Duits te leren, bijvoorbeeld werknemers die voor kortere of langere tijd in Duitsland gaan werken. Ook gaat er veel aandacht uit naar scholen om Duits als keuzevak aantrekkelijker te maken.

Ook buiten Europa zijn met name India, China en Brazilie landen, waar de campagne zijn vruchten afwerpt en steeds meer mensen Duits leren. In het kader van een uitwisseling komen het komende jaar bijvoorbeeld 10.000 studenten uit Brazilie naar Duitsland. Een dergelijke uitwisseling is een goede manier om nog meer mensen te motiveren Duits te leren.

In de Verenigde Staten is het leren van vreemde talen onbekend gebied. Toch investeert de Duitse regering ook hier in de campagne voor het leren van Duits als vreemde taal. De VS zijn een belangrijke bondgenoot van Duitsland en om die band op de lange termijn te kunnen onderhouden, is het van belang dat met name ook de jongere generatie zijn interesse voor Duitsland en de Duitse taal en cultuur behoudt. Uit onderzoek is gebleken dat vele jonge Amerikanen zich zeer voor Duitsland interesseren als hun de gelegenheid wordt geboden om het land te leren kennen. Het steeds groter wordende aanbod van Engelstalige studies in Duitsland vormt hiervoor een belangrijke voorwaarde en basis. In de wetenschap zal Duits desalniettemin een belangrijke plaats blijven innemen, in het bijzonder in de geesteswetenschappen, maar ook in de natuurwetenschappen. Vele studenten zien het leren van Duits als een toegevoegde waarde voor hun studie. Een Engelstalige studie zal een Duitstalige studie dan ook niet kunnen vervangen. Als is het maar vanwege de vele buitenlandse studenten die na hun afstuderen in Duitsland willen blijven wonen en werken. Gezien het tekort aan vakkrachten in Duitsland zijn daar voldoende mogelijkheden voor en is het dus van belang dat buitenlandse studenten ook Duits leren.

De Duitse taal is een essentieel onderdeel van de Duitse identiteit en is een middel om die identiteit mee uit te drukken. Er moet daarom bewust met de taal worden omgegaan. Taal is ook altijd onlosmakelijk met politiek verbonden: door de taalkeuze wordt al dan niet bewust ook een politiek signaal afgegeven. Als een Duitse diplomaat in een niet-engelstalig land Engels spreekt, zal hij gemakkelijker kunnen communiceren, maar geeft daarmee ook het signaal af dat Duits niet zo belangrijk is.

Zodoende moeten wij bewust met onze taal omgaan en blijft het belangrijk om het belang van Duits als vreemde taal te benadrukken: zowel op politiek niveau door Duits als verplicht eindexamenvak te behouden, als ook door voorlichting in het buitenland over de betrekkingen met Duitsland, door het ondersteunen van docenten Duits en niet in het minst door het motiveren van leerlingen en ouders: Duits leren moet leuk zijn!

gerelateerde inhouden

Naar het begin van de site