Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Preventie en omgang met seksuele intimidatie

Artikel

Met meer dan 220 vertegenwoordigingen in het buitenland en werknemers uit meer dan 150 landen, staat het Duits bondsministerie van Buitenlandse Zaken voor levende diversiteit. We waarderen en bevorderen de diversiteit van ons personeelsbestand. We gebruiken alle wettelijke middelen om respectloos gedrag naar en onder onze medewerkers, discriminatie en seksuele intimidatie te bestrijden.

Dit omvat ook het voorkomen van seksuele uitbuiting, seksueel misbruik en seksuele intimidatie in verband met personeel of projecten van het Duits bondsministerie van Buitenlandse Zaken en het onmiddellijk reageren op meldingen van dergelijk gedrag.

Als u zich bewust wordt van seksuele uitbuiting, seksueel misbruik of seksuele intimidatie in verband met personeel of programma's van het Duits bondsministerie van Buitenlandse Zaken of hiervan het slachtoffer wordt, neem dan contact op met het meldpunt van de diplomatieke missie die verantwoordelijk is voor uw woonplaats via het onderstaande contactformulier.

Het klachtenbureau is verplicht elke klacht te onderzoeken en de betrokkene te informeren over de uitkomst van het onderzoek.

Meldpunt sexuele intimidatie van de ambassade in Den Haag en/of het consulaat-generaal in Amsterdam.

Naar het begin van de site