Welkom op de pagina´s van het Auswärtiges Amt

Afdelingen van de ambassade in Den Haag

Hier vindt u informatie over de afdelingen van de ambassade.

Omschrijving

Politieke afdeling

Link naar het contactformulier

Telefoon

+31 (0)70 342 0628 (politiek) +31 (0)70 342 0631 (Europapolitiek)

Fax

+31 (0)70 365 1957

De twee belangrijkste taken van de politieke afdeling van de ambassade zijn de Nederlandse Europapolitiek en de politieke betrekkingen tussen Duitsland en Nederland. Hiervoor onderhoudt de afdeling contact met regeringsvertegenwoordigers, parlementariërs, politieke partijen en met representanten van de civiele samenleving. Naast het hoofd van de politieke afdeling beschikt de ambassade over een „Europa-gevolmachtigde“. Zij behandelt en coördineert alle aangelegenheden op het terrein van de Europese Unie. In zijn geheel is de politieke afdeling verantwoordelijk voor de buitenland- en veiligheidspolitieke samenwerking met Nederland, in het bijzonder binnen de NAVO en de OVSE.

Omschrijving

Afdeling pers en publieksvoorlichting

Link naar het contactformulier

Telefoon

+31 (0)70 342 0638

Fax

+31 (0)70 342 0639

De persafdeling informeert de Nederlandse media en het publiek over het beleid van de Bondsregering en over Duitsland in het algemeen. De persattaché onderhoudt contact met Nederlandse mediavertegenwoordigers. Hij is woordvoerder van de ambassade en beantwoordt vragen die journalisten aan de ambassade stellen.

Omschrijving

Economische afdeling

Link naar het contactformulier

Telefoon

+31 (0)70 342 0652

Fax

+31 (0)70 365 1957

De economische afdeling van de ambassade volgt en analyseert de macro-economische ontwikkeling in Nederland, behandelt kwesties van de bilaterale economische samenwerking alsmede thema's op het gebied van het financiële en fiscale beleid. Andere werkterreinen zijn verkeer, milieu, landbouw, energie en research en technologie.

Omschrijving

Afdeling recht en sociale zaken

Link naar het contactformulier

Telefoon

+31 (0)70 342 0628

Fax

+31 (0)70 365 1957

De rechtsafdeling is de contactinstantie van de Bondsregering met de diverse internationale gerechtshoven in Den Haag en andere internationale en Europese instanties op het gebied van justitie en politie, zoals de Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht, Europol en Eurojust.

De afdeling houdt zich bovendien bezig met de bilaterale betrekkingen tussen Duitsland en Nederland op het gebied van recht, volgt de actuele ontwikkeling hiervan in Nederland en onderhoudt contacten met de competente instanties. Consulaire taken zoals bijvoorbeeld de afgifte van paspoorten en visa, het opmaken van aktes en legalisaties worden door het consulaat-generaal in Amsterdam waargenomen.

Op het gebied van sociale zaken analyseert de afdeling de ontwikkeling in het Nederlandse gezondheidsbeleid en het beleid met betrekking tot sociale verzekeringen en drugs. Hiervoor worden contacten onderhouden met de regering, het parlement, sociale deskundigen en andere betrokkenen.


Omschrijving

Culturele afdeling

Link naar het contactformulier

Telefoon

+31 (0)70 342 0638

Fax

+31 (0) 365 1957

De culturele afdeling heeft twee belangrijke taken. Deze zijn de zorg voor de culturele – en onderwijspolitieke samenwerking tussen de overheidsinstanties van Duitsland en Nederland en het bemiddelen van contacten tussen culturele instellingen. De afdeling adviseert in vragen omtrent studeren aan Duitse universiteiten, over studiebeurzen van de DAAD in samenwerking met de Nederlandse organisatie NUFFIC en beantwoordt vragen over taalcursussen, jongerenuitwisselingen en over de Duitse cultuur in het algemeen en het schoolwezen.

Omschrijving

Defensiestaf

Link naar het contactformulier

Telefoon

+31 (0)70 342 0617

De vele bilaterale betrekkingen met Nederland houden ook een zeer intensieve samenwerking op militair en militair-technisch gebied in. De defensiestaf is de schakel tussen de Duitse en Nederlandse strijdkrachten en de ministeries van Defensie van beide landen.

gerelateerde inhouden

Naar het begin van de site