Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

CV en Welkomstwoord ambassadeur Dirk Brengelmann

22.11.2017 - Artikel

Curriculum Vitae

Dirk Brengelmann, geboren in 1956, getrouwd, twee kinderen

1974 – 1980
Studies economie, bedrijfseconomie en geschiedenis aan de universiteiten in Heidelberg en Hamburg
1980 – 1984
Westdeutsche Landesbank, Düsseldorf; Investment Banking (1981 – 1983 filiaal Tokio)
1984
In dienst getreden bij het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken
1986 - 1987
Persoonlijk referent van de staatsminister van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken
1987 - 1989
Permanente vertegenwoordiger, Duitse ambassade Port-au-Prince, Haïti
1989 - 1992
Politiek referent, Duitse ambassade London
1992 - 1997
Plaatsvervangend Europees correspondent, Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken
1997 - 2000
Ambassaderaad politieke aangelegenheden, Duitse ambassade Washington
2000 –2003
Plaatsvervangende hoofd van het bureau van de NAVO-secretaris-generaal, Brussel
2003 - 2006
Afdelingshoofd, kanselarij van de bondskanselier
2006 - 2008
Hoofd van de afdeling veiligheids- en defensiepolitiek, Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken
2008 - 2010
Gezant van de permanente vertegenwoordiging van de Bondsrepubliek Duitsland bij de NAVO, Brussel
2010 - 2013
NAVO-ondersecretaris-generaal voor politieke aangelegenheden en veiligheidspolitiek, Brussel
2013 - 2014
Bijzonder gevolmachtigde voor cyber-buitenlands beleid, Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken
2014 - 2016
Ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland in Brazilië
Sinds 08/2016
Ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland in het Koninkrijk der Nederlanden


Welkomstwoord Ambassadeur Dirk Brengelmann

Beste bezoeker,


Hartelijk welkom op de website van de Duitse ambassade in Nederland. Hier vindt u informatie over het service-aanbod van de ambassade in Den Haag en het consulaat-generaal in Amsterdam en komt u meer te weten over het politieke, economische en culturele leven zowel in Duitsland alsook in Nederland.Sinds 24 augustus 2016 ben ik de Duitse ambassadeur in Den Haag. Het doet mij veel genoegen deze functie te mogen vervullen. De bilaterale politieke, economische en culturele betrekkingen tussen onze landen zijn zeer intensief.Nederland en Duitsland bejegenen de internationale ontwikkelingen als Europese en trans-Atlantische partners zij aan zij. Onze beide landen zijn stichtingsstaten van de Europese Unie waaruit een bijzondere verantwoordelijkheid voor de vormgeving van een gemeenschappelijke Europese toekomst voortkomt. Ondanks alle bestaande uitdagingen is het belangrijk in Europa vol van vertrouwen samen te werken en de Europese waarden te leven en te beleven. Ook in de buitenlandse en de veiligheidspolitiek werken we nauw samen.Nederland is de belangrijkste handelspartner voor Duitsland in Europa, wereldwijd nummer 2. Duitsland is het voornaamste reisland voor Nederlandse toeristen. Samen met zijn partners maakt de ambassade reclame voor het leren van de Duitse taal. Beide landen bevorderen de taal van het buurland, vooral in het grensgebied, ook omdat de kennis van de Duitse taal een concurrentievoordeel voor de Nederlandse economie is.De grensoverschrijdende samenwerking is o.a. in het Verdrag van Anholt van 1991 geregeld. In vijf EUREGIOS zijn de activiteiten op het gebied van werk en sociale zaken, cultuur en toerisme, maar ook schoolprojecten en activiteiten van de civiele samenleving aan beide kanten van de grens met succes gebundeld. Ook de samenwerking bij de binnenlandse veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing is tegenwoordig grensoverschrijdend geregeld.Het zou mij verheugen indien u niet alleen deze website bezoekt maar wij u ook zouden mogen begroeten op facebook.com/duitseambassadedenhaag Hier kunt u zich regelmatig op de hoogte stellen over de actuele Duitse politiek, cultuur, samenleving en nog veel meer.Met vriendelijke groet,
Dirk Brengelmann

 


Weitere Informationen

nach oben