Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

CV en welkomstwoord ambassadeur dr. Cyrill Jean Nunn

Artikel

Curriculum Vitae

Dr. Cyrill Jean Nunn, geboren op 1958 in Düsseldorf, getrouwd, 3 kinderen


1976 - 1983
Studie geschiedenis
1985
Gepromoveerd in de filosofie
1985 - 1987
Voorbereiding op de hogere Buitenlandse Dienst
1987 - 1990
Duitse ambassade Teheran
1990 - 1992
Duitse ambassade Rome
1992 - 1995
Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken
1995 - 1999
Permanente vertegenwoordiging van de Bondsrepubliek Duitsland bij de EU in Brussel
1999 - 2002
Afdelingshoofd, Bondskanselarij
2002 - 2005
Permanente vertegenwoordiger, Duitse Ambassade Tel Aviv
2005 - 2008
Afdelingshoofd, Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken
2008 - 2009
Plaatsvervangend hoofd, bureau van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken
2009 - 2012
Gevolmachtigde, Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken
2012 - 2015
Ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland in Islamabad
2015 - 2017
Gevolmachtigde, Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken
2017 - 2019
Ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland in Bagdad
2019 - 2021
Ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland in Caïro
2021
Ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland in Den Haag


Welkomstwoord ambassadeur dr. Cyrill Jean Nunn

Beste bezoekers,

Dr. Cyrill Jean Nunn
Dr. Cyrill Jean Nunn© Duitse Ambassade Den Haag

Ik verheug mij u op de website van de Bondsrepubliek Duitsland in het Koninkrijk der Nederlanden te verwelkomen. Via deze website kunt u zich op de hoogte stellen van de werkzaamheden en het serviceaanbod van de ambassade in Den Haag en het consulaat-generaal in Amsterdam en meer over het politieke, economische en culturele leven in Duitsland en in Nederland ervaren.

Sinds 1 september 2021 ben ik Duits ambassadeur in Den Haag. Het is mij een genoegen te mogen meewerken aan de verdere verdieping van onze nauwe betrekkingen als buren.

Gezamenlijk willen onze beide landen ook de huidige geopolitieke uitdagingen overwinnen, met name binnen het kader van de Europese Unie en de NAVO. Als oprichtende leden van de Europese Unie dragen Nederland en Duitsland een bijzondere verantwoordelijkheid.

Daarbij volgen wij een vergelijkbare benadering. Het gaat zowel om de versterking van onze nationale capaciteiten alsook om de verdere uitwerking van gezamenlijke antwoorden.

Onze bilaterale, economische uitwisseling heeft ook in moeilijke tijden zijn veerkracht bewezen. Ook in de toekomst zullen wij met innovatief vermogen, onderzoek en goede dienstverleningen op de toenemende vraag antwoorden.

Met uitdagingen zoals de klimaatverandering, de energietransitie of het bestrijden van de pandemie worden beide landen in gelijke mate geconfronteerd en werken zij aan gezamenlijke oplossingen. 

De samenkomst van mensen uit beide landen moet op hoog niveau verder ontwikkeld worden. Zo zijn er talrijke Duitse studenten in Nederland. Duitsland heeft zich gemanifesteerd als op een na populairste reisbestemming voor Nederlandse toeristen. Beide landen zullen het leren van de desbetreffende andere taal, met name in de grensregio's, blijven bevorderen.

De samenwerking over de grenzen heen wordt in het kader van vijf EUREGIOS met activiteiten op het gebied van werk en sociale aangelegenheden, cultuur en toerisme en activiteiten van de samenleving succesvol gebundeld. Ook als antwoord op de watersnoodramp in de zomer van 2021 hebben wij onze grensoverschrijdende samenwerking versterkt.

Het zou mij verheugen indien u ons niet alleen op deze website bezoekt maar wij u ook regelmatig zouden mogen begroeten op Facebook, Twitter en Youtube. Hier kunt u zich regelmatig op de hoogte stellen van de actuele Duitse politiek, cultuur, samenleving en nog veel meer.

Uw Cyrill Nunn

 


Foto's van de accreditatie

nach oben